Tuesday, November 13, 2012

Visit Bulgaria

Публикация във вестник "Нова Добруджанска трибуна" Добрич 
Чуждестранни гости на ЦДГ „Дъга” останаха впечатлени от природата на България
 Автор Радио "Добруджа"

През миналата седмица в ЦДГ № 11 „Дъга” в Добрич се проведе работна среща по международния проект ”Природата - нашето удивително богатство” по секторна програма „Коменски”. Домакините, заедно с партньорите по проекта от Полша, Румъния, Португалия, Франция, Словакия, Турция посетиха забележителности от нашия регион. Гостите особено бяха впечатлени от Ботаническата градина в Балчик. Гостите вписаха впечатленията си в книгата за гости: Франция записаха, че ботаническата градина е прекрасна. Поляците се впечатлиха от богатството и редките растителни видове, португалците се възхитиха от красотата и научната стойност на ботаническата градина. Чужденците се запознаха с Червената книга на БАН за защита на растителните видове и грижите на държавата за резерватите и защитените територии. Участниците в проекта останаха много приятно изненадани. Те не са предполагали, че България е една невероятно красива страна, с уникална природа.


No comments:

Post a Comment